Resultaten

Gridflex is een pilot waarin gedurende drie jaar gezocht wordt naar een sluitende businesscase voor de lokale energiemarkt. In onderstaande tijdlijn worden de geboekte (tussen)resultaten weergegeven.