Duurzamer
dan duurzaam

Duurzamer dan duurzaam

Kunnen we groene stroom nog meer verduurzamen? Jazeker. Hoe? Door de energie die beschikbaar is slim te gebruiken. Dit klinkt als een open deur, maar hier zit precies de crux. Als we in staat zijn om opbrengst en gebruik zo goed mogelijk in evenwicht te brengen, dan is er een situatie waar nauwelijks verlies optreedt.

Nul op de trafo, energiebewust

Dit is de essentie; je wekt energie op, bijvoorbeeld zonne-energie, en dat moet genoeg zijn om aan de vraag van dát moment te voldoen. Lever je teveel, dan gaat het terug het elektriciteitsnet op … jammer. Is het te weinig dan is er extra capaciteit nodig, ook jammer.

Beter is het om dit samen in balans te krijgen door heel bewust met je energie om te gaan. Dat vraagt om inzicht, om mentaliteit en om een aantal technische faciliteiten. En daar gaat GridFlex over.

Gridflex Heeten (GFH)

GridFlex is een in 2017 gestart driejarig pilotprogramma waar bewoners uit Heeten, samen met bedrijven en kennisinstituten, hebben onderzocht of en hoe er ‘nul op de wijktrafo’ gerealiseerd kon worden.
Het doel was om tot een businesscase te komen, schaalbaar en toepasbaar voor de toekomst. Een ideologisch en belangrijk initiatief.

Het project is uitgevoerd met subsidie van het Ministerie van Economische Zaken, Regeling Nationale EZ-subsidies, Topsector Energiesubsidie uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland”.

Samen met de buren

Een belangrijk kenmerk van het GridFlex project was de buurtinspanning. Energie besparen doe je voortaan met de straat, wijk of buurt, achter één trafo. Teveel opgewekte energie gaat niet meer terug naar de netbeheerder, maar naar je buurman die even wat extra power nodig heeft.

Op deze manier vorm je als buurt een zelfstandig netwerk, dat grotendeels zelfvoorzienend is. Opwekken, opslaan, distribueren en verhandelen … je doet het samen, in je eigen buurt en met volledige regie. Winst op alle vlakken.

Deelnemers

Hierom doen lokale deelnemers mee:

  • Het is een buurtinitiatief, we doen het samen.
  • We zijn maatschappelijk betrokken en willen meewerken aan een duurzame toekomst.
  • Het levert uiteindelijk winst op voor iedereen, en niet alleen financieel.

Partners

Hierom doen partners mee:

  • We zien kansen voor een zelfvoorzienend, lokaal energienet. En dat willen we verder onderzoeken.
  • De vergaarde kennis is belangrijk om de energiemarkt te verbeteren en verder te verduurzamen.
  • Een businesscase met potentie en een goed verdienmodel, biedt perspectief voor de toekomst.