Het initiatief GridFlex

GridFlex Heeten is geïnitieerd vanwege de ambitie om efficiënter en verantwoordelijker om te gaan met duurzame energie en te komen tot een lokale energiemarkt. Escozon en Energie Coöperatie Endona hebben hier een rol in gespeeld. Om dat te mogen uitzoeken heeft de coöperatie zich ingeschreven voor de ‘Regeling Experimenten Energiewet” en deze is door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (ROV) toegekend.

Ontheffing Elektriciteitswet

Met deze toekenning mag Endona zelf energieleverancier zijn. Dus zelf energie opwekken, distribueren, opslaan en verhandelen in een afgebakend gebied voor een periode van tien jaar. Met volledige zeggenschap en regie. Belangrijk aspect voor GridFlex Heeten is de geboden ruimte van de ontheffing is om aparte afspraken over de transporttarieven met de Netbeheerder te mogen maken. De transporttarieven zijn een substantieel onderdeel van de netbeheerderskosten op de energieafrekening voor huishoudens.

Proeftuin

Dankzij de geboden experimenteerruimte van de ontheffing kon dit project in de praktijk getest worden. Met GridFlex Heeten is geprobeerd een inventieve businesscase te ontwikkelen voor de lokale energiemarkt. Door te zoeken naar, en te experimenteren met prijsmechanismen, incentives en flexibiliteit, kan er een reproduceerbaar marktmodel ontstaan met belangrijke voordelen voor maatschappij en milieu.

Waarom Gridflex

De huidige wet- en regelgeving beperkt initiatieven om nieuwe energiesystemen en marktmodellen te ontwikkelen. Het gevolg: we proberen te weinig – we leren te weinig en daarom gebeurt er te weinig. En dat terwijl de energiekosten en -behoeften blijven stijgen.
Er moet iets gebeuren. Plannen komen niet uit zichzelf van papier. Overheid en Voorlopers in de samenleving moeten dit samen oppakken. GridFlex is hiervan een voorbeeld.

Aanpak, wat wilden we doen?

Het optimaal afstemmen van de energievraag en -aanbod in een wijk met behulp van lokale, duurzame opwekking en plaatselijke opslag.

 • Lokale energie ook lokaal verhandelen om de opbrengsten lokaal te houden en de transporttarieven te kunnen beïnvloeden.
 • Bewustzijn creëren door consumenten inzicht te verschaffen over hun verbruik, zodat zij zelf besparingsmaatregelen kunnen nemen.
 • Peak shaving realiseren. Oftewel ervoor zorgen dat gebruikspieken en –dalen in het elektriciteitsnet ‘vlakker’ worden. Hiervoor worden het Energie Management Systemen (EMS) en de zeezoutbatterijen ingezet.
Voordelen voor de huishoudens

Het belangrijkste voordeel voor de eindgebruiker is inzicht en controle op zijn energiegebruik en -kosten.

 • Een aantal huishoudens krijgen binnen het project de mogelijkheid om de energie die ze met zonnepanelen opwekken op te slaan in batterijen. In de toekomst kan mogelijk de extra benodigde energie voor een huishouden tegen de gunstigste tarieven ingekocht worden. Er ontstaat daarmee vrijheid om eigen keuzes te maken over energie.
 • Met de nieuwe ontwikkelde marktmodellen kunnen de eindgebruikers, die ook over batterijen beschikken, lokaal leveren. Onder voorbehoud, want dit verdienmodel is in de huidige wetgeving nog niet toegestaan. Met GridFlex wordt deze optie wel onderzocht.
Iedereen wijzer

De experimenten van GridFlex hebben inmiddels waardevolle data opgeleverd.

 • De ontwikkelde methodes kunnen de basis zijn voor nieuwe technieken.
 • Conclusies worden aanbevelingen voor toekomstige wetgeving.
 • En inzichten en ervaringen worden gedeeld in persberichten, vakbladen en tijdens internationale conferenties.

‘Iedereen wijzer’, dat is het doel van deze exercitie, omdat het niet alleen Heeten aangaat, maar heel Nederland. En de consortiumpartners van GridFlex Heeten zijn er trots op om hier een steentje aan bij te hebben gedragen.

GridFlex in een paar steekwoorden

Gridflex is:

 • Groene stroom, lokaal opgewekt;
 • Buurtparticipatie;
 • Gemotiveerde kennispartners;
 • En gedreven initiatiefnemers.