Initiatief Gridflex Heeten

Gridflex Heeten is geïnitieerd door Energie Coöperatie Endona. In het verlengde van haar zonneparkinitiatief, ligt ook de ambitie om efficiënter en verantwoordelijker om te gaan met duurzame energie. Om dat te mogen uitzoeken heeft de coöperatie zich ingeschreven voor de ‘Regeling Experimenten Energiewet” en deze is door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (ROV) toegekend.

Ontheffing energiewet

Met deze toekenning heeft Gridflex een ontheffing van de energiewet, wat inhoud dat zij zelf energieleverancier kan zijn. Dus zelf energie opwekken, distribueren, opslaan en verhandelen in een afgebakend gebied. Met zeggenschap en volledige regie. Op beperkte schaal uiteraard, en voor een periode van 3 jaar.

Missie

Met Gridflex Heeten willen de consortiumpartners een inventieve businesscase ontwikkelen voor de lokale energiemarkt. Door te zoeken naar, en te experimenteren met prijsmechanismen, incentives en flexibiliteit, zal er een reproduceerbaar marktmodel ontstaan met belangrijke voordelen voor maatschappij en milieu.

Waarom Gridflex

De huidige wet- en regelgeving beperkt initiatieven om nieuwe energiesystemen en marktmodellen te ontwikkelen. Het gevolg: we proberen te weinig – we leren te weinig en daarom gebeurt er te weinig. En dat terwijl de energiekosten en -behoeften blijven stijgen.
Er moet iets gebeuren. Plannen komen niet uit zichzelf van papier. Dat moet opgepakt worden door burgers en bedrijven die het samen willen doen omdat zij het belangrijk vinden.

Aanpak, wat gaan we doen?

Het optimaal afstemmen van energievraag en -aanbod met behulp van lokale, duurzame opwekking en plaatselijke opslag.

 • Lokale energie ook lokaal verhandelen om de opbrengsten in de regio te houden en de tarieven te kunnen beïnvloeden.
 • Bewustzijn creëren door consumenten inzicht te verschaffen over hun verbruik, zodat zij zelf besparingsmaatregelen kunnen nemen.
 • Peak shaving realiseren. Oftewel ervoor zorgen dat gebruikspieken en –dalen in het elektriciteitsnet ‘vlakker’ worden. Hiervoor worden het Energie Management Systemen en de zeezoutbatterijen ingezet.
Wat we gaan bijdragen aan de maatschappij
 • Een efficiënter gebruik van beschikbare energie en infrastructuur. Extra duurzaam!
 • Meer betrokkenheid van eindgebruikers.
 • Draagvlak en enthousiasme voor energiebesparing.
Voordelen voor de eindgebruiker

Het belangrijkste voordeel voor de eindgebruiker is de controle op zijn energiegebruik en -kosten.

 • Hij krijgt de mogelijkheid om energie op te wekken, op te slaan of tegen de gunstigste tarieven in te kopen. Dus heel anders dan afhankelijk zijn van een netbeheerder die levert conform een landelijk vastgesteld tarief.
 • Studies hebben aangetoond dat er kostenbesparingen tot 30% haalbaar zijn.
 • Met de nieuwe marktmodellen kunnen de eindgebruikers, die ook over batterijen beschikken, lokaal leveren. Onder voorbehoud, want dit verdienmodel is in de huidige wetgeving nog niet toegestaan. Met Gridflex wordt deze optie wel onderzocht.
Iedereen wijzer

De experimenten van Gridflex Heeten leveren waardevolle data op.

 • De ontwikkelde methodes moeten de basis zijn voor nieuwe technieken.
 • Conclusies worden aanbevelingen voor toekomstige wetgeving.
 • En inzichten en ervaringen worden gedeeld in persberichten, vakbladen en tijdens internationale conferenties.

‘Iedereen wijzer’, dat is het doel van deze exercitie omdat het niet alleen Heeten aangaat, maar de hele planeet. En Gridflex Heeten is er trots op om hier een steentje aan bij te dragen.

GridFlex in een paar steekwoorden

Gridflex is:

 • Groene stroom, lokaal opgewekt;
 • Buurtparticipatie;
 • Gemotiveerde kennispartners;
 • En gedreven initiatiefnemers.