Vraag en Antwoord

Webinar

Hoeveel tijd hebben de bewoners de afgelopen jaren in dit experiment gestopt?
Wijn er ook elektrische (deel)auto’s op dit net aangesloten? V2G?
Ik maak me enorm zorgen over de beltaalbaarheid van verduurzaming. wat kost het de bewoners, enexis, subsidie?
Is webinar later terug te kijken?
Wonen er ook vrouwen in Heeten? en zijn die ook betrokken?
Wat is Nul-op-de-Trafo: op elk moment of netto op jaarbasis?
Hoe groot is (theoretisch)de te vermijden netverzwaring en hoeveel collectieve kosten kunnen hiermee worden vermeden?
Is straks de oplossing van gridflex betaalbaar en schaalbaar
Dit experiment heeft aantal overeenkomsten met een aantal project studies van Enexis. Van aantal jaren geleden.
Hoe groot is het percentage dat direct gebruikt wordt en hoeveel via de accu?
Kan een dergelijk initiatief ook nog fiscaal gestimuleerd worden? (reductie energiebelasting oid)
Hoe is het nu met het onderhoud en storingen geregeld?
Hoe is het nu met het onderhoud en storingen geregeld?
Hebben jullie specifieke templates gebruikt voor buurtcommunicatie en het houden van de verbinding met de deelnemers?
Hoeveel tijd heeft het de leden van het buurtteam gekost?
Is er een reele kans dat de wet dit gaat toelaten?
Wat is het ideale niveau om “systeemoptimalisatie” te doen. Jullie kiezen voor wijk, en hoe is de buitenwereld gelinkt
Wat zou het buurkracht team adviseren aan het ministerie om voortgang te maken met energietransitie o.b.v. ervaring?
We hebben nu 99,9999% zekerheid op energie. Hoe wordt dat gehandhaafd in dit grid?
Is in het project een lagere pieklast bij de trafo gerealiseerd (dus ook in de winter op een grijze dag)?
Gaat RVO nu ook de regelgeving aanpassen of ruimte geven zodat smartgrid voor iedere buurt/wijk mogelijk wordt?
Waarom is er gekozen voor zoutbatterijen?
Is opslag centraal of decentraal geregeld in deze proef
Doel lijkt me het terugdringen van investeringen in de Netten. Zijn hier al wat getallen aan te koppelen
Wijken worden belangrijk maar past dat bij de ontwikkeling van energiewet of fiscaal dat je onderling mag handelen
Kan je daarin zon, wind en waterkracht combineren om dat door het jaar heen lokaal te optimaliseren?
Zou dit concept ook werken in een wijk in een grote stad, waar wellicht minder sociale cohesie is?
Over welke periode heeft het project gelopen?
Wat moet er gebeuren om al die apparaten slim aan te kunnen sturen?
Is er gedragsverandering gemeten bij de deelnemers?
Waarom hebben jullie voor de zeezoutbatterijen van Dr Ten gekozen i.p.v. lithium-ion? ..en hoe werkte dat?
Wat is er echt vernieuwd geweest aan dit project. ik hoor vooral veel componenten uit uit de projecten.
Is er een eind rapport die we kunnen ontvangen?
Waarom zou het fiscaal gestimuleerd moeten worden? wat is er dan toch zo goed aan?
Is er ook gedacht aan het verlagen en/of verhogen van insteltemperaturen van warmtepompen en koelsystemen?
Zijn er ook vernieuwende participatie/financiële modellen ontwikkeld?
Waar blijven de vragen die hier verdwijnen in de lijst?
Hoe groot zijn de batterijen?
Mogen collega’s van de TU/d over jullie simulatie model beschikken?
Loont het om te investeren in een FlexGrid om pieken af te vangen vergeleken met netverzwaring?
Hoe veilig zijn deze batterijen binnen of naast de woning? Zijn er extra maatregelen nodig?
Helpt de buurt elkaar ook in gedragsverandering en kun je dat organiseren
Persoonlijke aandacht. Hoe vertaal je dat naar een stad en hoe neem je dat mee in de bc
Kan de business case versterkt worden door gridflex toe te passen wanneer een nieuwe trafo gebouwd moet worden?