Partners

Enexis Netbeheer

Enexis Netbeheer

Motivatie

Onderzoek doen naar de consequenties van decentrale, duurzame energie-opwekking en de inzet van lokale opslag.

Bijdrage
  • Het faciliteren met installaties, techniek, kennis en data.
  • Onderzoek doen naar de juridische mogelijkheden.
  • Beschikbaar stellen van een testlocatie met netwerk.
Website
Energie Coöperatie Endona

Energie Coöperatie Endona

Motivatie

De verduurzaming van de lokale samenleving vormgeven.

Bijdrage
  • Eigenaar van de ontheffing ‘experimenteerregeling’
  • Projectmanagement & Communicatie
Website
Universiteit Twente

Universiteit Twente

Motivatie

Theorie van een zelfvoorzienende microgrid toetsen aan de praktijk. Tests ontwikkelen, onderzoek doen en resultaten vastleggen.

Bijdrage

Inbrengen van kennis omtrent het modelleren en optimaliseren van energiemanagement op lokaal niveau en omtrent prijsmechanismen

Website
Enpuls

Enpuls

Motivatie

De stap naar duurzame energie makkelijker en toegankelijker maken. De Nederlandse maatschappij helpen om haar duurzaamheidsdoelen te bereiken.

Bijdrage

Advisering over opslag van energie, voor en achter de meter

Website
DrTen

DrTen

Motivatie

De energieopslag in microgrids doorontwikkelen, toetsen en verbeteren.

Bijdrage

Inbrengen van kennis over duurzame opslagsystemen zoals de zeezoutbatterij.

Website
ICT automatisering

ICT automatisering

Motivatie

ICT-proposities ontwikkelen die later op commerciële basis ingezet kunnen worden.

Bijdrage

Inbreng van haar ‘Smart Energy Service Platform’ als basis van het experiment.
Testen van ICT-algoritmes voor batterijaansturing.

Website
Escozon

Escozon

Motivatie
Bijdrage
Website