Samen energie steken in de buurt

Een uniek experiment

De pilot draait om het volgende: het uitzoeken of een buurt of wijk zichzelf kan bedruipen als het om energie gaat. Dus opwekken, opslaan en verkopen in een afgebakend gebied, los van de grote reguliere leveranciers. De uitkomsten van het experiment worden geanalyseerd en verwerkt in een businessplan. Natuurlijk kijken het bedrijfsleven en de overheid mee.
Het doel: relevante data verzamelen waarmee toekomstige marktmodellen opgezet kunnen worden.

Aan Gridflex Heeten participeren de volgende partners:

 • Energie Coöperatie Endona
 • Escozon
 • ICT automatisering
 • DrTen
 • Universiteit Twente
 • Buurkracht
 • Enpuls
 • Enexis
 • Escozon

Niet de minste bedrijven. [Hier] lees je meer over hun motivatie en bijdrage aan het initiatief.

Hoe gaat het in zijn werk?

Doe je mee, dan wordt er kosteloos een EMS geïnstalleerd. Een EMS is een Energie Management Systeem, dat precies bijhoudt wat je aan energie gebruikt (en eventueel opwekt). Via een app heb je altijd een actueel overzicht van je stroom- en gasverbruik.
Verder wordt er bij enkele deelnemers een batterij geplaatst. Uiteraard een milieuvriendelijke batterij die werkt met zeezout. Hier kan het stroomoverschot opgeslagen worden voor gebruik op een later tijdstip. Zo proberen we samen de meter op nul te houden.

What’s in it for me?

Voor wat hoort wat. Dit is wat je krijgt:

 • Een EMS met app, een slimme meter en misschien een zeezoutbatterij. Deze spullen heb je gedurende de pilot in bruikleen. Over de situatie daarna moeten nog nadere afspraken worden gemaakt.
 • Een gratis energie-analyse van een erkend adviseur.
 • Veel kennis over energiebesparing.
 • Inzicht in je actuele energieverbruik.
 • Gelijke maandlasten, misschien zelfs minder.

Buurkracht, mijn eerste aanspreekpunt

Buurkracht is de partij die de communicatie, de advisering en de voorlichting met de bewoners voor haar rekening neemt. Elke wijk of buurt die participeert, krijgt een eigen buurkrachtwebsite waar tips en adviezen te vinden zijn, en natuurlijk het laatste projectnieuws. Verder organiseert Buurkracht bijeenkomsten en probeert je op alle vlakken bij te staan.

Buurkracht

Waar komt het initiatief vandaan?

De pilot is aangevraagd door Energie Coöperatie Endona. Zij heeft een ‘ontheffing energiewet’ gekregen, wat inhoud dat zij lokaal energie mag leveren met haar (nog te realiseren) zonnepark. Endona zal als deelnemer in het consortium Gridflex onderzoek doen naar de effecten van een lokale, autonome energiemarkt. Daarbij zal gelet worden op tariefstellingen, techniek en niet te vergeten; het maatschappelijke aspect. Het experiment duurt 3 jaar.

Endona