GridFlex uitgelegd

Het project beoogt een gezamenlijke businesscase voor een duurzaam energiesysteem. Een set aan innovatieve prijsmechanismen voor een lokale energiemarkt waarin prijsmechanismen, lokale energieopwekking en opslag optimaal op elkaar worden afgestemd. Inzicht in mogelijkheden en consequenties voor verlaging van piekbelasting geven. Tenslotte voorzichtige adviezen voor gesignaleerde knelpunten in de regelgeving adresseren.

Optimale energiebalans

Door opwek, consumptie en opslag te optimaliseren realiseren we een optimale lokale energiemarkt. Je wekt zelf elektriciteit op, bijvoorbeeld zonne-energie, en dat gebruik je zoveel mogelijk direct. Het overige laat je in de batterij lopen om op een later moment te kunnen gebruiken. Hiermee beogen we zo min mogelijk energietransport over de transformator ‘nul op de trafo’ te realiseren, zowel de wijk in als eruit.

Management

Elke deelnemende woning in het project wordt voorzien van een energiemanagement kastje (EMS). De real time gegenereerde data wordt via cloud oplossingen verwerkt en door nieuw ontwikkelde algoritmen gestuurd.

Realtime

Alle 49 deelnemende huishoudens hebben een app kunnen downloaden. Deze geeft real time het verbruik in het eigen huishouden en de opbrengst van eventueel aanwezige zonnepanelen. Indien er ook een batterij geplaatst is wordt ook dat zichtbaar op de app. Met een stoplichtmodel wordt aangegeven wanneer geadviseerd wordt om extra elektriciteit te gebruiken en wanneer juist niet.