Webinar

De afgelopen drie jaar is er hard gewerkt aan het pilotproject GridFlex Heeten.

Diverse consortiumpartners zoals, Enexis netbeheer, Endona, Escozon, Universiteit Twente, ICT Group, Dr. Ten, Enpuls, en Buurkracht onderzochten of er een innovatieve businesscase is te ontwikkelen, zodat lokale energie ook echt lokaal blijft.

In onderstaande webinar staan we uitgebreid stil bij de behaalde resultaten en de lessen die gedurende het proces geleerd hebben.