Privacy by Design predikaat voor Gridflex

7 juni 2018

Enexis Groep heeft met het project Gridflex een belangrijke mijlpaal bereikt op het gebied van Privacy. Privacy is volop in het nieuws want sinds 25 mei 2018 is het toepassen van Privacy by Design bij nieuwe applicaties of grote wijzigingen aan applicaties verplicht als er sprake is van privacy risico’s. Enexis Groep heeft, met onder andere het project Gridflex, een belangrijke mijlpaal bereikt op dat gebied.

Wat is GridFlex

Eind vorig jaar startte in Heeten (Overijssel) de eerste Nederlandse pilot om een lokale en duurzame energiemarkt op te zetten. Deze proef, ‘Gridflex’, is erop gericht om de energie te gebruiken waar deze opgewekt is, dus in de woning zelf, bij de buurman of in de wijk. De kosten voor energie worden in de wijk zelf verrekend. Om inzicht te krijgen in de hoeveelheid opgewekte energie en het energieverbruik is bij de deelnemers een Energie Management Systeem (EMS) opgehangen. Via een app kan de bewoner zijn eigen woning volgen waardoor hij zich bewust wordt en inzicht krijgt in het energiegebruik. Kortom: veel privacygevoelige gegevens.

Wat is Privacy by Design

Privacy by Design houdt volgens de Autoriteit Persoonsgegevens in dat een organisatie al tijdens de ontwikkeling van producten en diensten ten eerste aandacht besteedt aan privacyverhogende maatregelen. Ten tweede houdt het bedrijf rekening met dataminimalisatie: alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het doel worden verwerkt. Op deze manier wordt een zorgvuldige en verantwoorde omgang met persoonsgegevens technisch afgedwongen.

Privacy by Design predikaat voor Gridflex